W CELU JAK NAJLEPSZEJ OBSŁUGI NASZYCH KLIENTÓW, OFERUJEMY WSPARCIE FINANSOWANIA

SPRZEDAŻY NASZYCH MASZYN I URZĄDZEŃ W POSTACI KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PRZEZ NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW, KTÓRZY ZAPEWNIAJĄ PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ, SZYBKOŚĆ DECYZYJI, JAK I PROFESJONALNE PODEJŚCIE.

KACPER KOŚCIŃSKI
LEASING NA TAK

m: +48 691 219 013
e: biuro.optimumtemp@gmail.com

www.takleasing.pl

photograph

KACPER KOŚCIŃSKI
LEASING NA TAKgoogled5fec9a1825e553b.html